CLF10 sc Snímač voľného chlóru s uchopením vzorky (na paneli)

Č. produktu: LXV45A.98.21022
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

CLF10sc: bezreagenčný snímač voľného chlóru

Snímač voľného chlóru s uchopením vzorky (na paneli)
Analyzátor voľného chlóru CLF10sc meria voľný chlór nepretržite pre kontrolu procesu v reálnom čase. Používa ampérometrickú technológiu a je plne kompatibilný so všetkými digitálnymi kontrolérmi Hach. Analyzátor CLF10sc je možné použiť pri väčšine komunálnych a priemyselných aplikácií a jeho najlepšie využitie je na miestach s problematickým odpadovým hospodárstvom. Vlastná diagnostika Hach vás upozorní na zmenu
procesu alebo potrebu servisu prístroja.
Diagnostické funkcie zahŕňajú algoritmus CAL WATCH (Sledovanie kalibrácie)
určený na výstražné upozorňovanie na odchýlku kalibrácie
pH a chlóru a bezkontaktný snímač prietoku vzorky
určený na upozorňovanie na nedostatočný prietok vzorky. Konfigurácia všetkých výstrah je jednoduchá.

  • Dezinfekcia pod kontrolou
  • Minimálne prevádzkové náklady
  • Plug and play
  • Kontrola procesu v reálnom čase
  • Vyhovuje EPA podľa metódy 334.0