DR3900 Spektrofotometer s technológiou RFID

Kat. číslo produkta: LPV440.99.00001
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Správnosť od začiatku do konca

Vysokovýkonný VIS spektrofotometer s technológiou RFID na dosiahnutie spoľahlivých a sledovateľných výsledkov merania v rámci bežných analýz a užívateľských aplikácií.
Kompaktný a spoľahlivý VIS spektrofotometer s technológiou referenčného lúča. Vďaka technológii RFID je možné sledovať vzorky až na miesto odberu. Súčasťou čiarového kódu 2D je číslo šarže a informácie o dátume exspirácie. Modul RFID načíta všetky informácie špecifické pre šaržu, ako napríklad faktory kalibračnej krivky, aktualizácie metódy a šaržový certifikát z krabičky kyvetového testu. Všetky informácie je možné okamžite načítať pomocou spektrofotometra a vytlačiť.
Výsledky z on-line pracujúcich zariadení je možné porovnať s laboratórnymi referenčnými hodnotami vo fotometri prostredníctvom prepojenia LINK2SC medzi SC kontrolérom a fotometrom. Údaje je možné vymieňať obojsmerne prostredníctvom ethernetu, čo znamená, že matricové korekcie procesných sond je možné vykonávať priamo z laboratória.

  • Sledovateľnosť sa začína odberom vzoriek
  • Čiarový kód zvyšuje spoľahlivosť nameraných hodnôt
  • Rýchla aktualizácia údajov
  • Jednoduché zabezpečenie kvality pomocou AQA+
  • Zosúladenie laboratórnej a procesnej analýzy