DR6000 UV-VIS spektrofotometer s technológiou RFID

Kat. číslo produkta: LPV441.99.00011
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Kombinácia kvality a účinnosti v profesionálnom laboratóriu

UV-VIS spektrofotometer ponúka špičkový výkon v rámci rutinných laboratórnych úkonov, ako aj náročných fotometrických aplikácií.
Nový UV-VIS spektrofotometer je navrhnutý a vyrobený v Nemecku s cieľom poskytnúť už štvrtú generáciu výnimočnej analytickej presnosti. Dizajn monochromátora podľa Czerneho-Turnera obmedzuje aberácie a zaručuje minimálnu šírku spektrálneho pásma. Výstupné spojkové zrkadlo optimálne zarovnáva merací zväzok lúčov.
Štyri sekvenčné pásmové filtre obmedzujú výskyt interného rozptýleného svetla. Technológia referenčného lúča kompenzuje fluktuácie signálu v prístroji. Dva nízkošumové kremíkové detektory zabezpečujú vysokú selektívnosť a základnú stabilitu meracieho signálu.
UV-VIS spektrofotometer efektívne ponúka spoľahlivé výsledky. Intuitívna navigácia v menu s farebnou dotykovou obrazovkou umožňuje zadávať a kalibrovať vlastné metódy v niekoľkých jednoduchých krokoch. Prístroj obsahuje množstvo vopred naprogramovaných metód. Aplikačné balíky (napríklad pre enzymológiu a meranie farby) ponúkajú ďalšie aplikačné príležitosti (vrátane analýzy pitnej vody a pivovarských analýz).

  • Vyššia efektívnosť laboratória - k dispozícii je viac ako 240 naprogramovaných metód
  • Porovnateľné a spoľahlivé výsledky - s kyvetovými testami LCK
  • Transparentné pracovné procesy v každej situácii - s prístupom ku všetkým súrovým dátam
  • Integrované zabezpečenie kvality s funkciou plánovania, vyhodnotenia, dokumentácie
  • Optimalizovaná správa údajov, kompatibilita s LIMS