FILTRAX , s 20 m vyhrievanou tlakovou hadicou

Č. produktu: LXV294.99.03000
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týždňa

FILTRAX eco filtračná technológia pre spoľahlivú prevádzku.

Filtračný systém vzoriek nepretržite odoberá vzorky priamo z prevzdušňovaných nádrží. Filtračné membrány sú automaticky čistené vzduchom.
Tento systém pripravuje vzorky pomocou dvoch ultrafiltračných membrán (0,15 µ), ktoré sú ponorené v prevádzkovej nádrži. Dve malé peristaltické čerpadlá súčasne nasajú vzorku cez jeden filter, kým druhý filter sa čistí. Filtračný systém vzoriek automaticky čistí obe ponorené filtračné membrány silným prúdom vzduchových bublín smerujúcich na vnútorné strany filtračných modulov. Tento systém je ideálny na použitie v exteriéri v akomkoľvek klimatickom pásme. Prakticky nevyžaduje žiadnu údržbu, všetky hadice sú maximálne prístupné a jednoducho sa vymieňajú. Pohyblivé časti sa nikdy nedostanú do styku so vzorkou. Systém monitoruje vlastnú prietokovú rýchlosť naprieč celým filtračným médiom. Jedno relé programovateľného alarmu je možné použiť na upozornenie operátorov, aby pri poklese prietoku preskúmali systém, a druhé relé sa môže použiť na vypnutie systému v prípade ďalšieho poklesu prietoku.

  • Vysoká kvalita permeátu
  • Nízke prevádzkové náklady
  • Nepretržité čistenie vzduchu minimalizuje potrebu ďalšieho čistenia
  • Nevyžaduje drahé, vysoko údržbové ponorné čerpadlo
  • Pracuje spoľahlivo aj pri najvyššom indexe objemu kalu či plávajúceho kalu