NitraVer 6, dusičnany, reagencie, polštářky s práškem, 0,01 - 0,50 mg/L NO₃-N

Kat. číslo produkta: 2107249
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení dusičnanů, metodou redukce kadmia.