NitriVer 3 Vankúšiky s práškovou reagenciou na stanovenie dusitanov

Kat. číslo produkta: 2107169
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Prášková reagencia v zatavených baleniach na stanovenie prítomnosti dusitanov, dusíka, 0,002 – 0,300 mg/l NO2-N. Pre 10 ml vzorky, 100 kusov.