PHOSPHAX sigma Analyzátor celkového fosforu, 0,01 - 5,0 mg/l Ptot

Č. produktu: LPV341.99.20000
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týždňa

Analyzátor PHOSPHAX sigma - analyzátor fosforu pre merania v objektoch metódou mineralizácie

Procesný fotometer je dizajnovaný na stanovenie celkového obsahu fosforu (0,01 – 5 mg/l). Analýza je založená na metóde fosfomolybdénanovej modrej podľa EN 1189.
Polyfosfáty a niektoré organické zlúčeniny fosforu sa hydrolyzujú na ortofosfáty uvedením do varu v silne kyslom prostredí, pričom i stabilné zlúčeniny fosforu sa rozkladajú reakciou s peroxodisíranom sodným. Princíp chemicko-tepelnej reakcie zabezpečuje celkový rozpad štruktúry v priebehu niekoľkých minút. Namerané hodnoty sa zobrazia na LCD displeji (grafický displej) ako mg/l Ptot. Vzorky obsahujúce sušinu musia byť pred fotometrickou analýzou homogenizované.

  • Pohotové meranie celkového fosforu v priebehu 10 minút.
  • Celková mineralizácia
  • Nízka spotreba reagencií
  • Automatické čistenie a kalibrácia
  • Automatic cleaning and calibration