Reagenčná súprava, tanín a lignín

Kat. číslo produkta: 2244600
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

For determination of Tannin and Lignin by the Tyrosine Method. For 25 mL sample.
Na stanovenie tanínu a lignínu pomocou tyrozínovej metódy. Metóda Hach 8193. Rozsah: 0,1 – 9,0 mg/l. Objem vzorky: 25 ml. súprava obsahuje: roztok uhličitanu sodného a reagencie Tannier 3 pre stanovenie tanínu a lignínu, pre max. 100 stanovení.