Sonatax sc Snímač so stieračom s indukčnou väzbou, telo z nehrdzavejúcej ocele

Č. produktu: LXV431.99.00001
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týždňa

Dokonalejší spôsob merania hladín kalu: Procesná sonda Sonatax sc

Táto sonda používa na meranie hladiny kalu ultrazvukový impulz. Na zaistenie najvyššej možnej presnosti sa citlivosť automaticky prispôsobuje fluktujúcim koncentráciám nerozpustených látok a kalovému profilu.
Ultrazvukový signál vyslaný zo sondy je smerovaný ku kalovému mraku v nádrži. Merania výšky a hĺbky sú založené na dobe návratu ultrazvukového echa k sonde. Tieto merania sa zobrazia na kontroléri.
Účinný systém automatického stierača na udržiavanie ultrazvukovej hlavy v čistote. Táto procesná sonda je kalibrovaná z výroby pre dlhodobú kalibračnú stabilitu. Jednoduchý korekčný faktor umožňuje prispôsobenie na lokálne podmienky.
Umožňuje stanovenie hladiny kalu v širokom rozsahu čističiek odpadovej vody a pitnej vody. Ideálna na monitorovanie rozhrania nerozpustenej látky/kvapaliny. Štruktúry (potrubia, agitátory atď.) v nádržiach sa berú do úvahy.

  • Bezpečná: systém skorej výstrahy chráni proti strate kalu
  • Stanovené: namerané hodnoty sú nezávislé na obsahu nerozpustných látok a teplote vody
  • Presná: dokonalejšia presnosť s automatickým prispôsobením frekvencie
  • Spoľahlivá: správne namerané hodnoty dokonca aj pri fluktuácii profilov
  • Jasný: grafické znázornenie kalového profilu pomocou kontroléra SC1000