Štandard kontroly kvality so zmiešanými parametrami (500 ml)

Kat. číslo produkta: 2833149
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Štandard kontroly kvality (anorganické látky v odpadovej vode - prítok na ČOV) pre amoniak, dusičnany, fosforečnany, CHSK, sírany a TOC.
Štandardný roztok obsahuje nasledujúce koncentrácie: amoniak: 15 mg/l NH3-N dusičnany: 10 mg/l NO3-N CHSK: 500 mg/l O2 fosforečnany: 10 mg/l PO4 sírany: 400 mg/l SO4TOC: 161 mg/l C