Standard solution, hexavalent chromium, 12.5 mg/L as Cr6+ (NIST), pk/16 - 10 mL voluette® ampules

Č. produktu: 1425610
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

For accuracy checks in hexavalent chromium determinations

  • Simple Accuracy Checks
  • Minimize waste
  • Reliable results