súprava pre validáciu pipiet

Č. produktu: LCA722
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Na kontrolu presnosti pipiet v rámci zabezpečenia analytickej kvality (AQA).
Chyby v pipetovaných objemoch sú často spôsobené nesprávne nastavenou pipetou. K takýmto chybám môže dochádzať po dlhodobom používaní, v prípade vyvinutia nadmernej sily pri používaní pipety, v dôsledku mechanického namáhania alebo nesprávnej manipulácie. Pravidelné kontroly pomocou sady na overenie správnosti pipiet umožňujú včasnú detekciu prípadných problémov.