súprava reagencií LeadTrak®

Kat. číslo produkta: 2375000
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Olovo rozpustné v kyseline vo vzorke vody z vodovodu sa najskôr koncentruje v rýchlom kolónovom extraktore. Olovo je následne uvoľnené z extraktora a stanovené fotometricky pomocou indikátora.
súprava reagencií na stanovenie olova rýchlou kolónovou extrakciou LeadTrak™ Metóda Hach 8317. Rozsah: 5 až 150 µg/l (Pb). Objem vzorky: 100 ml. súprava reagencií pre 20 stanovení.