súprava reagencií na stanovenie dusičnanov, práškové reagencie, 0,01 - 0,50 mg/l NO3-N

Kat. číslo produkta: 2429800
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týždňa

Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie dusíka (dusičnanu) metódou redukcie kadmia. 10 ml vzorka, 100 ks.