súprava reagencií na stanovenie kvartérnych amónnych zlúčenín, práškové reagencie, 0,2 - 5,0 mg/l CTAB

Kat. číslo produkta: 2459200
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie kvartérnych amónnych zlúčenín (metóda priameho binárneho komplexu).
CTAB = cetyltrimetylamóniumbromid