súprava reagencií na stanovenie ultranízkeho rozsahu kremíka pomocou metódy Rapid Liquid Reagenčná súprava na stanovenie kremíka, metóda Rapid Liquid, 3 - 1 000 µg/l SiO2

Kat. číslo produkta: 2678500
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Na stanovenie kremíka v ultranízkom rozsahu, metóda heteropolymérna modrá, rýchly test s roztokmi. Metódy Rapid Liquid (rýchle testy s roztokmi) ponúkajú hospodárny spôsob analýzy viacerých vzoriek.
Na stanovenie kremíka v ultranízkom rozsahu, metóda heteropolymérna modrá™, rýchly test s roztokmi. Metóda Hach 8282. Rozsah: 3 - 1 000 µg/l súprava obsahuje: reagenčný roztok Molybdate 3, reagenčný roztok Citric Acid F, rozpúšťadlo na riedenie reagencie Amino Acid a práškové činidlo Amino Acid F približne na 250 stanovení. Vyžaduje sa prietoková kyveta.

  • Pohodlie
  • Výkon
  • Účinnosť