súprava reagencií pre metódu studených výparov ortuti súprava reagencií na stanovenie ortuti, 0,1 - 2,5 µg/l Hg

Kat. číslo produkta: 2658300
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Slúži na stanovenie ortuti, metóda studených výparov.
Slúži na stanovenie ortuti pomocou metódy koncentrácie studených výparov ortuti. Metóda Hach 10065. Rozsah: 0,1 – 2,5 µg/l Hg. Táto metóda vyžaduje aparatúru na spracovanie studených výparov ortuti a ďalšie príslušenstvo. súprava reagencií obsahuje spotrebný materiál na 25 stanovení.