UVAS plus sc UV sonda pre organickú záťaž (ponorná, obtoková), 50 mm

Č. produktu: LXV418.99.90001
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týždňa

Nepretržité meranie organickej záťaže: UVAS plus SC

Používa sa na meranie sumárnych parametrov, ako napr. CHSK alebo TOC. Meria spektrálny absorpčný koeficient (SAC) kvapaliny pri 254 nm v súlade s normou DIN 38404 C3. Namerané hodnoty sa zobrazujú v jednotkách 1/m.
Ponorná sonda obsahuje absorpčný fotometer s efektívnou kompenzáciou turbidity, zdroja svetla a čistiaceho stierača meracích okienok. Telo z nehrdzavejúcej ocele. Špeciálne dizajnovaná montážna obruč na nádrž zaručuje jednoduchú montáž a upevnenie sondy na nádrži či kanáli, ako aj jednoduchú manipuláciu s ňou. Ak chcete pripevniť zobrazovaciu jednotku blízko pri sonde, použite montážnu obruč na nádrž pre zobrazovacie jednotky. Prietoková varianta sa používa tam, kde z konštrukčných dôvodov nie je možné priame meranie média alebo kde charakter média vyžaduje filtrovanie vzoriek (veľmi vysoký obsah turbidity a sušiny, prítoko na čistiareň odpadových vôd, atď.).

  • Nie je potrebný odber ani úprava vzoriek
  • Okamžité namerané hodnoty
  • Bez reagencií
  • Samočistiaca sonda
  • Dobrá dostupnosť nameraných hodnôt