Veľkoobjemový dávkovač jodidu draselného Swiftest s náhradnou náplňou s jodidom draselným

Č. produktu: 2834100
EUR Cena: Kontaktujte nás

Na stanovenie celkového chlóru ampérometrickým titrátorom Autocat 9000. Vrátane dávkovača Swiftest a náplne s reagenciou na približne 300 stanovení..

  • Rýchle a jednoduché pridávanie reagencie
  • Na pridanie prášku stačí stlačiť dávkovač
  • Farebné označenie podľa parametrov