Štandard kontroly kvality so zmiešanými parametrami (500 ml)

Kat. číslo produkta: 2833249
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Štandard kontroly kvality (anorganické látky vo výstupnej odpadovej vode) pre amoniak, dusičnany, fosfáty, COD, sírany a TOC.
Štandardný roztok obsahuje nasledujúce koncentrácie: amoniak 2,0 mg/l NH3-N/2,1 mg/l NH4-Ndusičnany 4,0 mg/l NO3-Nfosforečnany 2,0 mg/l PO4CHSK 25 mg/l O2sírany 50 mg/l SO4TOC 8 mg/l C